Om oss

Det ble sendt inn søknad til Norges idrettsforbund om å opprette Smaalenene
Padelklubb i november 2016. Den 14. mars 2017 kom svaret om at alt var i orden, og vi var da norges første padelklubb.

Klubben har sitt treffpunkt på A.C.E. Racket og Treningssenter i Vangsveien 10 i Askim. Det er kun 4  steder i Norge man kan spille padel pr. dags dato, og det ene stedet er her. Senteret åpnet i august 2017.

Klubben er helt forholdsvis ny, og medlemmene skal få være med å forme klubben.
Mål for klubben: Skape et godt miljø rundt padelklubben og involvere medlemmer. Vi ønsker å være en sosial klubb for alle.

Hvilken fordel får du som medlem?

  • Medlemsturneringer/ Sosialturneringer (min. 1. g. pr. mnd.)
  • Rabatt på instruksjonstimer med Thorbjørn Berger.  Kr 300,- pr time (mot kr. 400,- uten medlemsskap).
  • Padelnettverk (treffer andre som spiller padel og kan utveksle erfaringer)
  • Du blir medlem i norges første padelklubb og får være med på å bygge opp denne!!

Nytt styre består av: Mette Ludviksen, Simen D. Elvestad, Roy Schau, Jørn Johansen og Lene Stubberud. Styret ble valgt på Årsmøtet som ble holdt 22.01.2019. Styret vil konstituere seg 29.01.2019, på sitt første styremøte.

 

Styrets leder : Mette Ludviksen
Nestleder og medieansvarlig: Lene Stubberud
Kasserer: Simen Dahl Elvestaf
Sponsoransvarlig: Roy Skau
Styremedlem: Jørn Johansen

Kioskansvarlige: Birgitte Aanerød og Cathrine Hansen
Medlemsansvarlig: Sølve Egeland
Divisjonsansvarlig: Bjørn Opås og Thorbjørn Berger